Akademisk komite er sentral i utvelgelsen av hvem som skal få stipend. Komiteen har spisskompetanse innenfor ingeniørfag, realfag, medisin, samfunnsvitenskap og økonomi.

 

Anne-Lise Børresen-Dale

Professor i Tumorbiologi ved det Medisinske Fakultet ved UiO og seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus. En av Norges ledende forskere på brystkreft. Mottok nylig Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Børresen-Dale er utdannet Sivilingeniør i Biokjemi fra NTH (NTNU) og Dr. Philos. i Medisinsk biokjemisk genetikk fra UiO.


Iver B. Neumann

Direktør ved NOVA ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Han har tidligere vært Montague Burton Professor i Internasjonale relasjoner ved London School of Economics (LSE), Professor ved UiO og Forskningssjef/Assisterende direktør ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt).

Neumann har graden Cand Polit. i både Statsvitenskap og Sosialantropologi fra UiO, doktograd i Statsvitenskap fra Oxford og Dr. Philos. i Sosialantropologi fra UiO. 


Kjell G. Nyborg

Professor i Finans, Universitetet i Zurich. Senior Chair, Swiss Finance Institute. President, European Finance Association. Tidligere Professor ved NHH og Associate Prof. ved UCLA og London Business School.

Nyborg har en Bachelorgrad i Matematikk fra University of Chicago og en PhD i Finans fra Stanford University. 


Trygve Helgaker

Professor i Teoretisk kjemi ved UiO og Direktør ved "Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTTC)", et senter for fremragende forskning.

Helgaker er utdannet Cand. Scient og Dr. Philos. i Teoretisk kjemi fra UiO.


Asgeir J. Sørensen

Professor i Marin teknologi ved NTNU og Direktør ved "Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)", et senter for fremragende forskning. Industrierfaring fra ABB og Marine Cybernetics.

Sørensen er utdannet Sivilingeniør og Dr. ing. fra NTH (NTNU).


Finn Berg Jacobsen

Statsautorisert revisor med lang fartstid fra norsk næringsliv. Deltaker i en rekke offentlige utvalg for utarbeidelse av lover for regnskap og skatt. En av stifterne av Norsk RegnskapsStiftelse og leder fra dets etablering i 1990 frem til 2000. Tildelt Ridder av St. Olavs orden for fremme av forståelsen for regnskap og revisjon i Norge.

Utdannet Siviløkonom og Statsautorisert revisor fra NHH, og har en MBA fra Harvard.


Ola Mestad

Professor og instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett, UiO. Han har tidligere vært partner i advokatfirmaet BAHR og har ledet Etikkrådet for Statens Pensjonsfond utland (NBIM).

Mestad er udannet jurist og er lic. juris og dr. juris fra UiO.