front-hovedbilde-1920.jpg
9K4A0588.JPG
akerscholarship-studinne-front.jpg
9K4A9527-bigger.jpg
front-hovedbilde-1920.jpg

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?


Vil du utgjøre en forskjell? Vi støtter deg gjennom hele studiet

SCROLL DOWN

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?


Vil du utgjøre en forskjell? Vi støtter deg gjennom hele studiet


AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ØNSKER Å TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER.

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder, så lenge du ikke har påbegynt studiet når du søker stipend. 

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet. 

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Vi støtter studier ved følgende universiteter:
CaltechMITHarvardStanfordUniversity of PennsylvaniaOxfordCambridgeImperial College London og National University of Singapore (NUS)

 

9K4A0588.JPG

HVA SER vi ETTER?


HVA SER vi ETTER?


YOU MUST BE ACADEMICALLY STRONG AND HAVE A DESIRE TO CONTRIBUTE TO SOCIETY 

Excellent grades are a prerequisite in order to be admitted to the best universities. However, there are other important criteria both when applying for admission at the universities and when we consider who to award the scholarships to.  

Do you aim high and work persistently to reach your goals? Are you engaged in social issues? Would you like to make a positive impact to the benefit of others? 

We are looking for young talent dedicated to making a difference. We hope that the opportunity to study at one of the world´s top universities will provide you with knowledge, inspiration and contacts that can help you realize your full potential – both academically and personally. 

At this stage, we do not know what life has in store for you after your study abroad. Maybe you will become an important contributor to academia, the private sector or society? Maybe you will contribute to improving the lives of those who are not doing as well as you are? 

Do you identify with the descriptions above? There are no requirements in terms of where you must work after you complete your degree. We hope, though, that in the long term you will prove us right in our decision to award you the Aker Scholarship. 

akerscholarship-studinne-front.jpg

søknadsprosess


søknadsprosess


Du søker Aker Scholarship før du søker om opptak ved universitetene. 

Søknad om Aker Scholarship fylles ut online. Du må legge ved CV, karakterer, referanser og annen relevant dokumentasjon. Hvis du søker om stipend for Master, må du inkludere ved et søknadsbrev på 2-3 sider der du beskriver deg selv, hva du ønsker å studere og hvorfor, samt begrunne hvorfor du bør få stipend. Hvis du ønsker støtte til en PhD, må du også legge ved en prosjektbeskrivelse på 4-10 sider. (Vi forstår at en slik PhD prosjektbeskrivelse kan og vil bli til i dialog med fagmiljøene ved universitetene, men ønsker å vite hva du ønsker å jobbe med.) 

Vi kaller inn de mest aktuelle søkerne til intervju, og vi kontakter referanser. 

De mest lovende kandidatene får tilsagn om stipend der det tas forbehold om opptak ved det aktuelle universitetet. Det innebærer at du er sikret stipend hvis du kommer inn. 

I de følgende ukene/månedene frem mot søknadsfristen ved universitetet jobber du med søknad, tar nødvendige tester osv. Vi vil bistå deg i søkeprosessen, og du vil få dokumentasjon fra oss som bekrefter at vi gir deg økonomisk støtte hvis du kommer inn.

Etter noen uker/måneder vil du få beskjed om opptak ved universitetet. Hvis du har fått tilbud om studieplass og har akseptert, vil vi bekrefte tildelingen av stipendet. Først ved det tidspunkt vil tildelingen være "offisiell".

Utbetaling av stipendet vil skje 2-3 ganger per år, og forutsetter normal studieprogresjon.  Vi holder kontakt med deg gjennom hele oppholdet, og forhåpentligvis også etter at graden er fullført.

Søkeprosess for Aker Scholarship

9K4A9527-bigger.jpg

KONTAKT OSS


KONTAKT OSS


Hvis du har spørsmål er det bare å ta kontakt. Du kan sende oss en mail på kontakt@akerscholarship.no, eller du kan bruke skjemaet under. 

Navn *
Navn