ANNE GRETE EIDSVIG OG KJELL INGE RØKKES ALLMENNYTTIGE STIFTELSE FOR UTDANNING.  

Aker Scholarship deles ut av stiftelsen Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning. Stiftelsen er finansiert med gaver fra TRG AS, et familieselskap eiet av familien Røkke. TRG AS eier 68 prosent av aksjene i Aker ASA. 

The board of the foundation decides allocations of Aker Scholarship.

The Board consists of the following persons:

Gro Harlem Brundtland
Former Prime Minister of Norway and Director General of World Health Organization (WHO).

Medical Doctor. Master in Public Health from Harvard.
 

Øyvind Eriksen
CEO Aker ASA.
Lawyer

Tore Myrholt
Director, McKinsey & Company

Sivikøkonom. MBA from Harvard

Anne Grete Eidsvig
Founder 

Kjell Inge Røkke
Founder
Chairman Aker ASA.