front-hovedbilde-1920.jpg
9K4A0588.JPG
akerscholarship-studinne-front.jpg
front-hovedbilde-1920.jpg

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?


Vil du utgjøre en forskjell? Vi støtter deg gjennom hele studiet

SCROLL DOWN

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?


Vil du utgjøre en forskjell? Vi støtter deg gjennom hele studiet


AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ØNSKER Å TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER.

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Du kan søke Aker Scholarship et år før studiestart (eller eventuelt samme høst som du starter på studiet).

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet. Stipendet kommer uten bindinger.

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Vi støtter studier ved følgende universiteter:
CaltechMITHarvardStanfordUniversity of PennsylvaniaOxfordCambridgeImperial College London og National University of Singapore (NUS)

 

9K4A0588.JPG

HVA SER vi ETTER?


HVA SER vi ETTER?


DU MÅ VÆRE FAGLIG STERK OG HA ET ØNSKE OM Å BIDRA I SAMFUNNET.

Gode karakterer er en forutsetning for å komme inn ved de beste universitetene.  Både ved opptak på universitetene og når vi vurderer om akkurat du skal få stipend, er det imidlertid mye annet som spiller inn.  

Legger du lista høyt og jobber hardt for å nå målene dine? Er du opptatt av hva som skjer rundt deg i samfunnet?

Vi ser etter unge mennesker med engasjement og ønske om å "gjøre en forskjell". Vi tror at et opphold på et av verdens beste universiteter vil gi deg kunnskap og kontakter som kan hjelpe deg til å realisere ditt potensial - både faglig og personlig.

Vi vet ikke - i dag - hva livet bringer for deg etter ditt opphold i utlandet. Kanskje blir du en sentral bidragsyter i akademia, næringliv eller samfunnet for øvrig? Kanskje kan du bidra til å gjøre livet bedre for noen av dem som ikke har det så bra?

Er dette noe du kan identifisere deg med? Vi stiller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet, men vi håper fremtiden vil vise at det å gi nettopp deg et stipend var en god beslutning.

akerscholarship-studinne-front.jpg

søknadsprosess


søknadsprosess


Du søker normalt Aker Scholarship før du søker om opptak ved universitetene. 

Søknad om Aker Scholarship fylles ut online. Du må legge ved CV, karakterer, anbefalingsbrev, referanser og annen relevant dokumentasjon. Hvis du søker om stipend for Master, må du legge ved et søknadsbrev på typisk 1,5-2 sider der du beskriver deg selv, hva du ønsker å studere og hvorfor, samt begrunne hvorfor du bør få stipend. Hvis du ønsker støtte til en PhD, må du også legge ved en prosjektbeskrivelse på typisk 4-10 sider. (Vi forstår at en slik PhD prosjektbeskrivelse kan og vil bli til i dialog med fagmiljøene ved universitetene, men ønsker å vite hva du ønsker å jobbe med.) Her kan du lese mer om hva som kreves i søknaden. Vi anbefaler også at du søker andre stipender (feks. Fulbright, Noram dersom du skal til USA)

Vi kaller inn de mest aktuelle søkerne til intervju, og vi kontakter referanser. 

De mest lovende kandidatene får tilsagn om stipend der det tas forbehold om opptak ved det aktuelle universitetet. Det innebærer at du er sikret stipend hvis du kommer inn. 

I de følgende ukene/månedene frem mot søknadsfristen ved universitetet jobber du med søknad, tar nødvendige tester osv. Vi vil bistå deg i søkeprosessen, og du vil få dokumentasjon fra oss som bekrefter at vi gir deg økonomisk støtte hvis du kommer inn.

Etter noen uker/måneder vil du få beskjed om opptak ved universitetet. Hvis du har fått tilbud om studieplass og har akseptert, vil vi bekrefte tildelingen av stipendet. Først ved det tidspunkt vil tildelingen være "offisiell".

Utbetaling av stipendet vil skje 2-3 ganger per år, og forutsetter normal studieprogresjon. Vi holder kontakt med deg gjennom hele oppholdet, og forhåpentligvis også etter at graden er fullført.

Søkeprosess for Aker Scholarship


KONTAKT OSS


KONTAKT OSS


Hvis du har spørsmål er det bare å ta kontakt. Du kan sende oss en mail på kontakt@akerscholarship.no, eller du kan bruke skjemaet under. 

Navn *
Navn