ANNE GRETE EIDSVIG OG KJELL INGE RØKKES AlLMENNYTTIGE STIFTELSE FOR UTDANNING.  

Aker Scholarship deles ut av stiftelsen Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning. Stipendet er finansiert med gaver fra TRG AS, et familieselskap eiet av familien Røkke. TRG AS eier 68 prosent av aksjene i Aker ASA. 

Styret i stiftelsen beslutter tildelinger av Aker Scholarship.

Styret består av følgende personer:

Gro Harlem Brundtland
Tildigere, statsminister og direktør i verdens helseorganisasjon (WHO).
Utdannet lege med spesialisering i Public Health fra Harvard. 

Øyvind Eriksen
Styrets leder
CEO i Aker ASA.
Utdannet jurist.

Tore Myrholt
Direktør McKinsey & Company.
Sivikøkonom, MBA fra Harvard.

Anne Grete Eidsvig
Stifter. 

Kjell Inge Røkke
Stifter.
Styreleder i Aker ASA.