I forbindelse med din søknad om stipend, og den senere oppfølgingen av søkere som mottar stipend, må Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes Allmennyttige Stiftelse for Utdanning («Stiftelsen» eller «vi») behandle visse personopplysninger om deg.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person (deg).

Les personvernerklæringen her