Q: Hvor stort er stipendiet?


A: Stipendet vil tilpasses den enkelte kandidat og studiets lengde. Vi ser hva du får i stipend fra Lånekassen (og ev andre),  ser på levekostnader og kostnader ved å studere, og beregner stipendet ut fra dette. Normalt vil du da kunne unngå ytterligere studielån fra oppholdet. Stipendene vil kunne variere betydelig i størrelse fra person til person.


Q: Hvilke fagfelt dekkes?


A: Aker Scholarship kan tildeles studenter fra alle fagfelt. Det vesentlige er at vi ser potensialet hos studenten – både faglig og personlig -  til å bidra i samfunnet.


Q: Kan jeg søke støtte til utveksling?


A: For å få Aker Scholarship må du ta en grad ved et av våre universiteter.


Q: Må jeg jobbe for Aker etter studiene?


A: Det er ingen krav om gjenytelser av noe slag. Noen av stipendiatene kan få tilbud om jobb i Aker, men det vil eventuelt være et forhold mellom den enkelte student og Aker. Vi håper at du vil "betale tilbake" gjennom din innsats i samfunnet - både i arbeid og gjennom privat engasjement til nytte for fellesskapet.


Q: Hva hvis jeg ikke kommer inn på universitetet?


A: Vi hjelper deg med å søke, men det er universitetene som bestemmer hvem som skal tas opp.  Hvis du ikke kommer inn ved det aktuelle universitetet /programmet, vil du dessverre heller ikke få stipendet som skal dekke studiet der. 


Q: kan jeg søke hvis jeg allerede er i gang med en master eller PHD ved et av de utvalgte universitetene?

A: Det beste er å søke Aker Scholarship et år før studiestart. Vi vil da bistå i søknadsprosessen til universitenene, som normalt har søknadsfrister i perioden november til mars. Du kan også søke stipend samme høst som du starter studiet, men vil først få svar om du får stipend i begynnelsen av november. Skulle du ikke få Aker Scholarship må du kunne klare deg på egenhånd. Mange studieprogrammer tillater studenter som er gitt tilbud å utsette oppstart. Dette kan være aktuelt for de som ikke ønsker å bære risikoen ved å starte på studiene før de får svar fra Aker Scholarship.


Q: Kan jeg få aker scholarship for studier ved andre universiteter enn de som står på listen?

A: Nei.  


Q: Er jeg bundet til de universitetene / kursene jeg har ført opp i søknaden?

A: Nei. Hvis du får tilsagn om stipend vil vi ha en dialogmed deg om hvilke kurs/programmer du skal søke på. Du er ikke bundet til kun de kursene du har ført opp i søknaden din, men det er et utgangspunkt for dialogen med oss. Det er svært vanlig at vi gjør justeringer her.

Noen av studentene som får tilsagn fra oss søker også til andre universiteter. Dette er helt OK, men dersom de velger å studere der er det uten økonomisk støtte fra oss.


Q: KAN JEG få støtte til å ta en integrert master etter videregående skole?

A: Nei, du må være ferdig med en Bachelor senest sommeren etter at du søker stipend hos oss for å kunne søke.


Q: KAN jeg søke flere ganger?

A: Du kan søke Aker Scholarship flere ganger, men bare motta stipendet en gang.


Q: Må jeg ta tester før jeg søker aker scholarship?

A: Nei. Du må planlegge slik at du kan ta ev tester før fristen skolene setter.