Aker scholarship

Aker har siden 1841 spilt en viktig rolle i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge. Samarbeidet mellom eiere, ledelse, tillitsvalgte og utdanningsinstitusjoner går som en rød tråd gjennom selskapets historie. 

I  175 år har Aker laget produkter, teknologier og tjenester i et høykostland. Det har vært mulig takket være norske naturressurser, oppfinnsomhet, hardt arbeid og høyt kunnskapsnivå. For å skape fremtidsrettede arbeidsplasser og verdier som kan fordeles kreves investeringer i kunnskap.

Aker Scholarship deles ut av stiftelsen Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning. 

Formålet med Aker Scholarship er å gi særlig kvalifiserte personer med tilknytning til Norge mulighet til å ta en høyere grad ved noen av verdens ledende universiteter, og bidra til å utvikle stipendiatenes personlige allmennyttige engasjement.

Aker ASA bidrar gjennom administrasjon av utdelingene.