Aker Scholars 2016 


3U7A1633.jpg

Anne Martine Norli Solstad

MSc Refugee and Forced Migration Studies ved University of Oxford

Martine kommer fra Kråkerøy i Fredrikstad. Hun har en bachelorgrad i politikk og internasjonale relasjoner fra Cambridge. I Oxford har hun studert flukt og tvungen migrasjon, fra antropologiske, politiske og juridiske perspektiver. Hun ble ferdig i Oxford juni 2017.


3U7A1596.jpg

Brita Bergland

MPhil in Development Studies ved University of Oxford

Brita kommer fra Bergen. Hun har en bachelor i utviklingsgeografi og politikk fra Kings College i London. Gjennom studiene og som frivillig har hun arbeidet i Øst-Afrika og særlig Uganda hvor hun gjorde feltarbeid for sin masteroppgave som omhandler lokalpolitikk rundt oljeutvinning. Brita er også aktiv i AUF og styremedlem i Tore Eikelands legat.


3U7A3438.jpg

Fredrik Vaeng Røtnes

PhD Mathematics (EPSRC CDT in Geometry and Number Theory) ved Imperial College London
MASt in Pure Mathematics (Part III of the Mathematical Tripos) ved University of Cambridge

Fredrik kommer fra Brøstadbotn i Troms. Han har en bachelor i matematikk og statistikk fra Universitetet i Tromsø.  Fredrik tok Part III i Cambridge våren 2017, og tar nå en doktorgrad hos London School of Geometry and Number Theory ved  Imperial College. På fritiden konkurrerer Fredrik nasjonalt og internasjonalt i kappgang der han har flere NM-gull. 


3U7A0177.jpg

Gaute Wiig Nordby

MSE Integrated Product Design (IPD) ved University of Pennsylvania

Gaute kommer fra Oslo og har en bachelorgrad (maskingeniør) fra Høyskolen i Oslo. Hans mastergrad i produktdesign er et  tverrfaglig samarbeid mellom tre skoler ved UPenn: Ingeniørvitenskap, Design og Business (Wharton). Gaute har vært aktiv langrennsløper og liker å fortsatt holde seg i aktivitet.


3U7A0198.jpg

Hans Magnus Espelund Ewald

MS Electrical Engineering ved Stanford University

Hans Magnus er fra Oslo. Han har en bachelor i Electrical Engineering fra Karlsruhe i Tyskland.  På Stanford spesialiserer han seg innenfor kontroll og styringssystemer for droner og kjøretøy. Blant annet har han jobbet med hvordan man kan få flere droner til å samarbeide om å holde oversikt over flere kjøretøy i bevegelse.


3U7A0126.jpg

Heidi Mogstad

PhD Social Anthropology ved University of Cambridge
MPhil Social Anthropology ved University of Cambridge

Heidi er fra Oslo. Hun har en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, en master i internasjonale relasjoner fra LSE og en master i rettferdighet og transformasjon fra University of Cape Town. Heidi forsker på frivillig humanitært arbeid i flyktningleirer i Hellas og i Norge. Hun er også en del av PRIOs Research School on Peace and Conflict og skriver jevnlig for Agenda.


3U7A0662.jpg

Henrik Schou Røising

DPhil Condensed Matter Physics ved University of Oxford

Henrik kommer fra Fredrikstad og har en master i teoretisk fysikk fra Universitetet i Oslo.  I Oxford jobber Henrik med Condensed Matter Theory – teori som beskriver hvordan faste stoffer oppfører seg ved lave temperaturer. Han ser blant annet på modeller for og egenskaper ved topologisk superledning – et fenomen som kan oppstå under spesielle betingelser i få dimensjoner.


3U7A1702.jpg

Hilde Hexeberg Tørnblad

L.L.M. International Arbitration and Dispute Resolution ved National University of Singapore (NUS)

Hilde kommer fra Sørumsand og har studert jus ved Universitetet i Tromsø. I Singapore tok hun en LLM med fokus på tvisteløsning, og var ferdig der sommeren 2017. Hilde er engasjert i rettssikkerhetsspørsmål og har blant annet vært vitnestøtte gjennom Røde Kors.


3U7A0204.jpg

Håkon Blakar

Master of Finance ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Håkon kommer fra Lillehammer. Han har en bachelorgrad fra NHH i Bergen, og tilbragte et semester på utveksling til Hong Kong. Etter studiene jobbet Håkon i et investeringsselskap, og en periode som frivillig med sosialt entreprenørskap i India. Håkon ble ferdig på MIT sommeren 2017.


3U7A0422.jpg

Håkon Høgset

PhD Cell Biology and Biomaterials ved Imperial College London

Håkon har en master i molekylærbiologi fra Universitetet i Oslo.  På Imperial jobber han med å forstå hvordan nyutviklet materialteknologi kan brukes til å påvirke biologiske prosesser for å forbedre effekten av medisinsk behandling.

 


3U7A0279.jpg

Jonas Heen Hæg

BPhil Philosophy ved University of Oxford

Jonas kommer fra Oslo, og har en bachelor i filosofi fra Kings College i London. Han tar en mastergrad i filosofi i Oxford, og er spesielt interessert i moralfilosofi og politisk filosofi.   Under navnet Taudalpoi lager han collage-art på fritiden, og han har også vunnet flere essay-konkurranser.


3U7A0850.jpg

Karoline Skatteboe

Master of Business Analytics ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Karoline har har en bachelor i management og matematikk fra Southern Methodist University i Texas. Ved MIT jobbet hun med analyse av store datamengder. Hun ble ferdig sommeren 2017. På fritiden liker Karoline å løpe. Ved siden av studiene på MIT vant hun Cambridge Half Marathon og løp Boston Marathon på  2 timer og 57 minutter.


3U7A1854.jpg

Katrine Tjølsen

M.Eng. Computer Science ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Katrine kommer fra Bergen. Hun har en bachelor fra MIT og tok en mastergraden tilknyttet MIT Center for Civic Media. Hun er en merittert sjakkspiller og har tidligere konkurrert helt i verdenstoppen. Katrine har også skrevet naturvitenskapkapitlene i to quizbøker utgitt av Cappelen Damm.


3U7A0547.jpg

Knut Sverdrup

PhD Scientific Computing ved University of Cambridge

Knut kommer fra Stavanger. Han er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk  fra NTNU. I doktorgraden kombinerer han nye modeller innenfor fluiddynamikk med parallelle beregningsmetoder for å effektivt simulere sementeringsjobber innen brønnboring.


3U7A2022.jpg

Konrad Holtsmark

Master in Architecture ved Harvard University

Konrad har en bachelorgrad i arkitektur fra University College i London. Der studerte han blant annet utviklingen av monumenter som sekulære 'helligdommer' sammenlignet med reglene som dikterer kirkebygg. Han har jobbet for Grimshaw Architects, Rogers Stirk Harbour + Partners og Kengo Kuma. Konrad er blant annet interessert i hvordan valg av byggemateriale influerer på og avspeiler seg i det arkitektoniske uttrykk, basert på at den estetiske designprosessen er forankret i lokal kontekst.


3U7A3052.jpg

Mia Blakstad

Master of Science Global Health and Population ved Harvard University
PhD in Population Health Sciences ved Harvard Graduate School of Arts and Sciences

Mia er født i Flekkefjord og har vokst opp i Tromsø og Kristiansand. Hun har en bachelor i ernæringsvitenskap fra Cornell University. Mia forsker blant annet på feilernæring blant mødre og barn, og hvordan regjeringer kan innføre tiltak for bedre fysisk og kognitiv utvikling.


3U7A0190.jpg

Sarah Ustvedt

MSc Mathematics and Foundations of Computer Science ved University of Oxford

Sarah kommer fra Oslo. Hun har en fem-årig master i industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) fra NTNU. Sarah tok en bachelor i matematikk ved siden av ingeniørstudiene i Trondheim. I Oxford    fordypet hun seg i matematikk rettet mot bruk innen datavitenskap. Hun ble ferdig i september 2017.


3U7A0076 10.59.57.jpg

Selma Skov Høye

MPhil Development Studies ved University of Cambridge

Selma kommer fra Tromsø og har en bachelor i internasjonal business og politikk fra CBS i København. Hun har et sterkt faglig engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål og har blant annet ledet Natur og Ungdom i Tromsø. Selma tar oppdrag som DJ på fritiden. Hun var ferdig i Cambridge sommeren 2017.


3U7A3052.jpg

Vegard Lofthus Devold

MSc Mathematics and Finance ved Imperial College London

Vegard kommer fra Kristiansand og har en fem-årig master i industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) fra NTNU i Trondheim. Han jobbet et år for en investeringsbank i Oslo etter studiene før han tok en master i matematikk rettet mot finans på Imperial.  På fritiden like han å spille handball, squash og stå på ski.


3U7A1682.jpg

Vidar Benjamin Skretting

MPhil Modern Middle Eastern Studies ved University of Oxford

Vidar kommer fra Oslo. Han har tidligere studert islandsk og latin ved UiO, og deretter arabisk i Oxford. I mastergraden har han valgt å jobbe videre med arabisk og islamske studier. Han har vært  praktikant for FNs høykommissær for flyktninger i Jordan og visepresident for Norsk Esperanto-ungdom. På fritiden  driver han med judo og har flere seire i NM og Nordisk Mesterskap.


Banner Photo and Profile Photos: Kim Ramberghaug