Stanford University

Stanford ligger i byen Palo Alto — som betyr høyt tre — utenfor San Francisco i California. Universitetet fra 1891 ble opprettet på landområdet til en gård, men ligger i dag i start-up miljøet Silicon Valley med hovedkvarterene til noen av verdens største teknologiselskaper like i nærheten. Stanford tilbyr grader innenfor de fleste fagfelt og har omtrent 16 000 studenter og over 2000 akademisk ansatte.


Nåværende Aker Scholars på StANFORD

 

Hans Magnus Espelund Ewald

MS Electrical Engineering


TIDLIGERE AKER SCHOLARS PÅ STANFORD